Į.k.195008119; Filaretų g. 3, Vilnius
rastine@pvileisis.vilnius.lm.lt Tel.: (8 5) 2153657
MokyklaBendruomenėUgdymo procesasMokomieji dalykaiVeiklaInformacija apie uniformas ProjektaiPasiekimai Priėmimas į mokykląMaitinimasLabdaros ir paramos fondasBibliotekaGalerijaArchyvasKontaktai
Naudojimosi biblioteka taisyklės
Naudojimosi kompiuteriais ir internetu taisyklės
Vadovėlių tvarka
Privalomu ir rekomenduojamu perskaityti knygų sąrašas
Privalomu ir rekomenduojamu perskaityti knygų sąrašas

Literatūros kūriniai, įtraukti į 2016 m. patvirtintas naujas

Lietuvių kalbos pradinio ir Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrąsias programas

 

 

PROGRAMINĖ LITERATŪRA 1- 2 KLASEI

1.     Bisset D. Aukštyn kojom.

2.     Degutytė J. Pelėdžiuko sapnas.

3.     Kasparavičius K. Trumpos istorijos (ar kitas pasirinktas kūrinys).

4.     Mašiotas P. Kai aš mažas buvau.

5.     Mašiotas P. Pajūriais pamariais.

6.     Matutis A.Pasirinkti eilėraščiai.

7.     Pasirinkti padavimai (atitinkamo etnografinio regiono).

8.     Pasirinktos pasakos apie gyvūnus ir buitinės pasakos (pvz. iš knygos Gulbė karaliaus pati).

9.     Preussler O. Vaiduokliukas (ar kitas pasirinktas kūrinys).

10.  Rodari G. Džipas televizoriuje.

11.  Rodari G. Pasakos telefonu

12.  Skučaitė R. Pasirinkti eilėraščiai.

13.  Tamulaitis V. Skruzdėlytės Greitutės nuotykiai.

14.  Vytė Nemunėlis. Pasirinkti eilėraščiai.

 

PROGRAMINĖ LITERATŪRA 3-4 KLASEI

1.     Degutytė J. Nepalik manęs.

2.     Degutytė J. Pasirinkti eilėraščiai.

3.     Geda S. Pasirinkti eilėraščiai.

4.     Gutauskas L. Pasirinktos pasakos, pasirinkti eilėraščiai.

5.     H. K. Andersenas. Bjaurusis ančiukas.

6.     Lindgren A. Emilis iš Lionebergos.

7.     Lindgren A. Pepė Ilgakojinė.

8.     Martinaitis M. Pelenų antelė.

 

9.     Nöstlinger Ch. Ateina šuo!

 

10.  Nöstlinger Ch. Nykštukas galvoje.

11.  Pasirinktos sakmės (pvz., iš knygos Sužeistas vėjas).

12.  Pasirinktos stebuklų pasakos (pvz., iš knygos Gulbė karaliaus pati).

13.  Saja K. Ei, slėpkitės!

14.  Vaičiulaitis A. Pasirinkta pasaka.

15.  Vainilaitis M. Bruknelė.

16.  Vilimaitė B. Pasirinktas apsakymas.

17.  Žilinskaitė V. Kelionė į Tandadriką (ar kitas pasirinktas kūrinys).

 

 

PRIVALOMOS PERSKAITYTI KNYGOS 5 KLASEI

1.   Černiauskas R. Slieko pasaka.

2.   Lindgren A. Rasmusas Klajūnas ( arba kitas pasirinktas autorės kūrinys).

3.   Twain M. Tomo Sojerio nuotykiai.

4.   Vilė Vėl. Kaip mes išgarsėjome.


REKOMENDUOJAMOS PERSKAITYTI KNYGOS 5 KLASEI

1.   Biliūnas J. Joniukas.

2.   Biliūnas J. Kūdikystės sapnai.

3.   Boruta K. Jurgio Paketurio klajonės

4.   Čiurlionienė-Kymantaitė S. Dvylika brolių, juodvarniais laksčiusių

5.   Dautartas V. Žydrieji jungos

6.   De Jong M. Gandralizdis ant stogo.

7.   Degutytė J. Šaltinėlis

8.   Dickens Ch. Oliverio Tvisto nuotykiai.

9.   Erlickas J. Bilietas iš dangaus arba Erlickas J. Bobutė iš Paryžiaus (pasirinkti eilėraščiai).

10.    Giedrius A.Tautos pasakos.

11.    Giedrius A. Sutemų šnekos.

12.    Gudonytė K. Ida iš šešėlių sodo.

13.    Gulbė karaliaus pati: lietuvių liaudies pasakos

14.    Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka (pasirinkti tautosakos kūrinių pavyzdžiai).

15.    Landsbergis V. V. Arklio Dominyko meilė.

16.    Landsbergis V. V. Obuolių pasakos.

17.    Landsbergis V. V. Rudnosiuko istorijos.

18.    Lietuviškos pasakos

19.    Lindgren A. Ronja plėšiko duktė.

20.    Milosz O. Lietuviškos pasakos

21.    Morkūnas G. Grįžimo istorija.

22.    Morkūnas G. Vasara su katšuniu.

23.    Negirdėtos neregėtos pasakos

24.    Rimšas R. Ne Karibų kruizas.

25.    Saja K. Būrimas obuolio sėklom.

26.    Saja K. Vėjo pamušalas.

27.    Skučaitė R. Žaidžiu lietuvišku žodžiu

28.    Spalis R. Gatvės berniuko nuotykiai.

29.    Stebuklingas žodis: lietuvių liaudies pasakos

30.    Stevenson R. L. Lobių sala.

31.    Vaičiulaitis A. Pasakos.

32.    Vaildas O. Laimingasis princas.

33.    Valančius M. Mikė Melagėlis.

34.    Vilimaitė B. Čiuožyklos muzika

35.    Zobarskas S. Ganyklų vaikai.

 

PRIVALOMOS PERSKAITYTI KNYGOS 6 KLASEI

1.     Marshall A. Aš moku šokinėti per balas.

2.   Sruoga B. Giesmė apie Gediminą.

3.   Tolkien J. R. R. Hobitas, arba Ten ir Atgal.

REKOMENDUOJAMOS PERSKAITYTI KNYGOS 6 KLASEI

1.     Babbitt N. Amžinieji Takiai.

2.   Burnett F. H. Paslaptingas sodas.

3.   Caroll L. Alisa stebuklų šalyje.

4.   Černiauskaitė L. S. Žiema, kai gimė Pašiauštaplunksnis.

5.   De Amici E. Širdis.

6.   DiCamillo K. Nepaprasta Edvardo Tiuleino kelionė.

7.   Donnelly E. Sudie, seneli, ištariau aš tyliai.

8.   Kadaise ir akmenys augo: lietuvių etiologinės sakmės.

9.   Kai milžinai gyveno: padavimai apie miestus, ežerus, kalnus, akmenis.

10.    Korčakas J. Karalius Motiejukas Pirmasis

11.    Lagerliof S. Stebuklingosios Nilso kelionės.

12.    Lewis C. S. Narnijos kronikos. Liūtas, burtininkė ir drabužių spinta

13.    Lindgren A. Broliai Liūtaširdžiai.

14.     Lindgren A. Mijo, mano Mijo.

15.    Montgomery L. M. Anė iš Žaliastogių.

16.    Morkūnas G. Blusyno pasakojimai

17.    Paterson K. Kaip ir žvaigždės.

 

18.    Paterson K. Smarkuolė Gilė Hopkins.

 

19.    Paterson K. Tiltas į Terabitiją.

20.    Pearce P. Tomo vidurnakčio parkas.

21.    Porter E. H. Poliana.

22.    Ramonas A. Vilniaus legendos.

23.    Spyri J. Heida.

24.    Šatrijos Ragana. Lietuvos senovės istorijos pasakos.

25.    Vilimaitė B. Užpustytas traukinys.

26.    Vilniaus padavimai.

Žemės atmintis: lietuvių liaudies padavimai.

 

PRIVALOMOS PERSKAITYTI KNYGOS 7 KLASEI

1.     Binkis K. Atžalynas.

 

2.     Mekas J. Laiškai iš Niekur (ištraukos).

 

3.     Saint-Exupéry A. de. Mažasis princas

4.     Šalčius M. Svečiuose pas keturiasdešimt tautų (ištraukos).

REKOMENDUOJAMOS PERSKAITYTI KNYGOS 7 KLASEI

1.     Adomaitytė G. Laumžirgių namai.

 

2.     Andriušis P. Kelionių užrašai (ištraukos).

 

3.     Boruta K. Šiaurės kelionės.

4.     Bradbury R. Pienių vynas.

5.     Burgess M. Vilko kauksmas.

6.     Defo D. Robinzonas Kruzas.

7.     Gaarder J. Kortų paslaptis.

 

8.     Ivanauskaitė J. Kelionių alchemija.

9.     Juknaitė V. Ugniaspalvė lapė.

10.  Kunčinas J.  Baltųjų sūrių naktis.

11.  Lagerlöf S. Portugalijos karalius.

12.  Li H. Nežudyk strazdo giesmininko.

13.  Lowry L. Siuntėjas.

14.  Lutsas O. Pavasaris.

15.  Misija Sibiras, 2006/2015: projekto ekspedicijų fotografijų ir dienoraščių albumas.

16.  Nöstlinger Ch. Pirmadienį viskas kitaip.

17.  Oginskis M. K. Priesakai sūnui.

18.  Saja K. Septyni miegantys broliai.

19.  Vaičiulaitis A. Nuo Sirakūzų lig Šiaurės elnio.

20.  Verne J. Aplink pasaulį per 80 dienų.

 

21.  Verne J. Kapitono Granto vaikai.

22.  Verne J. Penkiolikos metų kapitonas.

23.  Železnikovas V. Baidyklė.

24. Žilinskaitė V. Kintas.

25.  Žilinskas J. Mano Vilnius mano.

 

PRIVALOMOS PERSKAITYTI KNYGOS 8 KLASEI

1.     Boruta K. Baltaragio malūnas.

2.     Frank A. Dienoraštis (ištraukos).

3.     Grinkevičiūtė D. Lietuviai prie Laptevų jūros (ištraukos).

4.     Krüss J. Timas Taleris, arba Parduotas juokas.

5.     Mickevičius A. Gražina.

6.     Shakespeare W. Romeo ir Džuljeta.

7.     Šaltenis S. Riešutų duona.

REKOMENDUOJAMOS PERSKAITYTI KNYGOS 8 KLASEI

1.     Bürger G. A. Baronas Miunhauzenas.

2.     Černiauskas R. Miestelio istorijos.

3.     D'Avenia A. Balta kaip pienas, raudona kaip kraujas.

4.     Dumas A. Trys muškietininkai.

5.     Gary R. Aušros pažadas.

6.     Green J. Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos.

7.     Juknaitė V. Tariamas iš tamsos.

8.     Kraševskis J. I. Kunigas

9.     Krüss J. Mano prosenelis, herojai ir aš.

10.  Meras I. Geltonas lopas.

11.  Misija Sibiras, 2006/2015: projekto ekspedicijų fotografijų ir dienoraščių albumas.

12.  Morkūnas G. Iš nuomšiko gyvenimo.

13.  Morpurgo M. Karo žirgas.

14.  Peters E. pasirinktas romanas iš „Kedfaelio kronikų“: „Vienu lavonu per daug“ arba „Liguistas potraukis prie kaulų“.

15.  Pratchett T. Mažieji laisvūnai.

16.  Preussler O. Krabatas, arba Treji metai užburtame malūne.

17.  Scott W. Aivenhas.

18.  Spalis R. Ant ribos

19.  Spalis R. Rezistencija

20.  Sutzkever A. Žaliasis akvariumas

21.  Šepetys R. Tarp pilkų debesų.

22.  Škėma A. Saulėtos dienos

23.  Tarasenka P. Pabėgimas.

24.  Terakowska D. Ten, kur krenta angelai.

25.  Viliūnė G. Karūna be karaliaus.

26.  Zobarskas S. Gerasis aitvaras.

 


Mokykla
Bendruomenė
Ugdymo procesas
Mokomieji dalykai
Veikla
Informacija apie uniformas
Projektai
Pasiekimai
Priėmimas į mokyklą
Maitinimas
Labdaros ir paramos fondas
Biblioteka
Galerija
Archyvas
Kontaktai