Į.k.195008119; Filaretų g. 3, Vilnius
rastine@pvileisis.vilnius.lm.lt Tel.: (8 5) 2153657
MokyklaBendruomenėUgdymo procesasMokomieji dalykaiVeiklaInformacija apie uniformas ProjektaiPasiekimai Priėmimas į mokykląMaitinimasLabdaros ir paramos fondasBibliotekaGalerijaArchyvasKontaktai
Mokyklos taryba
Mokytojų taryba
Mokinių taryba
Mokyklos vadovai
Mokytojai
Pagalbos Specialistai
Klasių auklėtojai
Mokiniai
Laisvos darbo vietos
Bendruomenė

 

.
Mokyklos vizija
 
Progimnazija – šiuolaikinė švietimo institucija, ugdanti kūrybišką, kritiškai mąstančią asmenybę, puoselėjančią nacionalinę tapatybę, atvirą kultūrų dialogui. 
 
.
Mokyklos misija
.
Progimnazija:
Savarankiška ir atvira mokykla. Aukšta mokyklos bendruomenės kultūra. Savitarpio supratimu pagrįsti mokinių, mokytojų ir tėvų tarpusavio santykiai. Aukšta mokinių mokymosi motyvacija. Specialiųjų poreikių mokinių mokymasis pagal ugdymosi poreikius bei sutrikimus, tobulinant socialinius ir bendravimo įgūdžius. Nuolat besimokantys ir tobulėjantys mokytojai. Gilus užsienio kalbų žinojimas. Aukštos kvalifikacijos specialistai, naudojantys darbo procese įvairias technologines priemones bei įvairius aktyviuosius mokymo metodus. Integruotas informacinių technologijų ir įvairių mokomųjų dalykų mokymas. Bendradarbiavimas ir keitimasis patirtimi su užsienio šalių mokyklomis. Saugi ir sveika mokykla. Efektyvus finansavimas ir išteklių naudojimas.

 

Mokykla
Bendruomenė
Ugdymo procesas
Mokomieji dalykai
Veikla
Informacija apie uniformas
Projektai
Pasiekimai
Priėmimas į mokyklą
Maitinimas
Labdaros ir paramos fondas
Biblioteka
Galerija
Archyvas
Kontaktai